Arkivbildare: Lunds stad. Idrottsstyrelsen

Grunduppgifter

Lunds stad. Idrottsstyrelsen
Idrottsnämnd
142
1948 - 1975
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. IDROTTSSTYRELSEN Stadsfullmäktige beslutar vid sammanträde 1948-03-18 § 75 och 1948-04-23 § 84, att inrätta Lunds stads idrottsstyrelse överta ansvaret för Lunds idrottsplats och Smörlyckans idrottsplats. I reglementet för idrottsstyrelsen står i § 4: Idrottsstyrelsen har till uppgift att förvalta staden tillhöriga idrottsplatser och lekfält… att i mån av behov uppgöra förslag till reserverande av mark samt inrättande, utvidgande och underhållande av dylika idrottsplatser och lekfält samt därmed till drätselkammaren inkomma att i samråd med idrottsnämnden följa utvecklingen av idrottslivet i Lund samt göra de framställningar, vartill nämnda iakttagelser kunna föranleda att i enlighet med det mellan Lunds stad och Föreningen Lunds idrottsplats ingångna avtalet om stadens övertagande av idrottsplatsen i samråd med idrottsnämnden fördela den årliga avkastningen av ”Föreningen Lunds idrottsplats fond”. 1950-07-01 Badhusstyrelsen bildas genom att Badhus-och idrottshallsstyrelsen upphör. Idrottsstyrelsen tar hand om idrottshalls-och bowlingverksamheten. Idrottsnämnden, rådgivande organ i idrottsfrågor, upphör under året. 1957-10-25 Stadsfullmäktige beslutar inrätta Lunds stads ungdomsstyrelse med främsta uppgift att handlägga stöd till stadens ungdomar.

Placering

37

Länkar

Det finns inga länkar