Arkivbildare: Lunds stad. Hästuttagningsnämnden/ Uttagningsnämnden

Grunduppgifter

Lunds stad. Hästuttagningsnämnden/ Uttagningsnämnden
1914-1952 benämnd hästuttagningsnämnden 1953-1968 benämnd uttagningsnämnden
141
1914 - 1968
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. HÄSTUTTAGNINGSNÄMNDEN/ UTTAGNINGSNÄMNDEN Hästuttagningsnämnd var en kommunal myndighet som varje år skulle utse hästar och fordon för krigsmaktens behov om det skulle bli mobilisering. Lagen om anskaffande av hästar och fordon för krigsmakten (SFS 1895:43) trädde i kraft 1895 och 1897 bestämde man att hästuttagsnämnd även skulle utses i fredstid. Man kan säga att det var som en slags krigsplacering av hästar. Nämnden bestod av en ordförande som utsågs av länsstyrelsen och två eller fyra ledamöter som valdes av kommunalstämman vart fjärde år bland personer som var förtrogna med hästuppfödning och lanthushållning. Varje år upprättades en ny lista över vilka hästar och fordon som var lämpliga att ställa till försvarets förfogande. I juli 1934 upphörde kommunernas skyldighet att utse hästuttagningsnämnd och ansvaret lades i stället på länsstyrelsen. Under beredskapstiden 1943 (SFS 1942:832) kom hästuttagningsnämnd tillbaka till kommunerna, men den här gången var det näringslivets intressen som skulle tillgodoses. Alla motorfordon hade rekvirerats till krigsmakten och för att kunna utföra civila transporter och annat fick man lov att återgå till häst och vagn. Även enligt 1953 års lag om uttagande av vissa förnödenheter under fredstid (SFS 1953:673) bytte nämnden namn till uttagningsnämnd eftersom man nu inte bara skulle utse hästar utan även traktorer. 1963 (SFS 1963:110) ändrades reglerna igen och man hade åter bara till uppgift att utse hästar. 1977 (SFS 1977:183) togs kravet på att utse en särskild uttagningsnämnd bort. En annan nämnd kunde vara uttagningsnämnd och om ingen var utsedd var kommunstyrelsen uttagningsnämnd.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar