Arkivbildare: Lunds stad. Gatuförvaltningen

Grunduppgifter

Lunds stad. Gatuförvaltningen
136
1887 - 1902
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. GATUFÖRVALTNINGEN I städer var hus- och tomtägare ursprungligen skyldiga att bekosta gatornas underhåll och eventuell belysning, medan vägar och trafikleder var gemensamma angelägenheter för borgarna. Man skilde alltså mellan gator i tät bebyggelse och vägar. När även gator började betraktas som en gemensam angelägenhet, blev det olika beteckningar på det kommunala organ som skötte dem. Gatuförvaltningen låg under drätselkammaren från 1863 och till 1887-04-01 och 1902-07-15--1912-10-15 samt från 1914. Gatuförvaltningen hade en egen styrelse 1887-04-01--1902-07-15 (denna arkivbildaren). Gatuförvaltningen låg en kort tid under Tekniska verken 1912-10-15--1913, därefter övergick ansvaret åter till drätselkammaren som fr o m 1971 ändrade namn till kommunstyrelsen. Gatuförvaltningen fick efter 90 år åter en egen facknämnd 1977-01-01, då gatu- och parknämnden bildades.

Placering

12

Länkar

Det finns inga länkar