Arkivbildare: Lunds stad. Styrelsen för Lunds stads daghem för barn/ Lunds Barnkrubba/ Barndaghemmet Grynmalaregården

Grunduppgifter

Lunds stad. Styrelsen för Lunds stads daghem för barn/ Lunds Barnkrubba/ Barndaghemmet Grynmalaregården
130
1939 - 1951
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. STYRELSEN FÖR LUNDS STADS DAGHEM FÖR BARN / LUNDS BARNKRUBBA / BARNDAGHEMMET GRYNMALAREGÅRDEN 1939 beslutade stadsfullmäktige om inrättandet av en provisorisk barnkrubba i Lund. Denne kom att förläggas till lokaler i S:t Petri kyrkogata 11. 1944 hade verksamheten utökats med ett daghem i Hemgårdens lokaler på Winstrupsgatan 3. Man började med ett provisoriskt daghem på sommaren och fortsatte sedan på hösten. Fr o m 6 maj 1946 bildades en gemensam styrelse för stadens daghem för barn, varför den gamla styrelsen för daghem på Winstrupsgatan upphörde att fungera liksom interimsstyrelsen för Grynmalargården. 1945 fanns i Lund ett privat daghem och två av staden drivna provisoriska daghem i relativt dåliga lokaler. Det privata daghemmet drevs av Fruntimmersföreningen och var beläget på Korsgatan. Stadens daghem fanns i fastigheterna Winstrupsgatan 3 och S:t Petri kyrkogata 11. Daghemmen drevs separat med självständig mathållning på alla tre hemmen. Den 1 april 1946 nedlades stadens daghem i S:t Petri kyrkogata, där lokalerna uppläts för ett daghem för baltiska barn. Redan 1941 planerade staden att bygga en ny barnkrubba på tomten Grynmalaren nr 4 med adress Grynmalargatan 4. Institutionen stod färdig 1945 och den 19 november samma år hölls en visning av daghemmet för allmänheten. Högtidlig invigning skedde söndagen den 25 november 1945 klockan 11. Strax efter invigningen uppdrogs åt styrelseordföranden och föreståndarinnan att annonsera om att elever mottagas vid daghemmet Grynmalaren fr o m den 1 januari 1946. Den 1 december 1951 skrev styrelsen för Lunds stads daghem för barn till stadsfullmäktige och föreslog att Stadsfullmäktige måtte besluta överföra daghemmet Grynmalargården samt lekskolan/eftermiddagshemmet Winstrupsgatan under barnavårdsnämndens huvudmannaskap och i samband härmed upplösa styrelsen för Lunds stads daghem för barn fr o m 1 januari 1952, vilket också skedde.

Placering

16

Länkar

Det finns inga länkar