Arkivbildare: Enskilt arkiv. Fabriks- och Hantverksföreningen/ Företagarna i Lund

Grunduppgifter

Enskilt arkiv. Fabriks- och Hantverksföreningen/ Företagarna i Lund
Företagarna i Lund
244
1847 -
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
ENSKILT ARKIV. FABRIKS- OCH HANTVERKSFÖRENINGEN/ FÖRETAGARNA I LUND bildades 1847, enligt Kungl. Maj:ts påbud om hantverksidkarnas skyldighet att bilda förening, (Fabriks- och Handtverksordning), sedan skråväsendet genom 1846 års förordning hade upphävts. I Lund kallade magistraten de berörda näringsidkarna till sammanträde på rådhuset den 19 maj 1847 för att höras och överenskomma om bildandet av handels-, fabriks- och hantverksföreningar. Handelssociteten, dvs handlarna, föredrog att bilda en egen förening. Det bestämdes att fabrikanter och hantverkare skulle utgöra en gemensam förening, bestående av 28 fullmäktige. Det innebar att föreningen ”delades upp” i fyra avdelningar, som var och en bestod av sju olika fabrikörer eller hantverkare, så kallade ”fullmäktige”. Varje yrke för sig skulle välja fullmäktige, och de olika yrkena var följande: bleckslagare, bokbindare, glasmästare, guldsmed, gördelmakare, handskmakare, hattmakare, kakelugnsmakare, kopparslagare, målare, sadelmakare, skomakare, skräddare, smed, snickare, svarvare, tunnbindare, timmerman, murmästare, bagare, bryggare, slaktare, färgare, garvare, sämskmakare, kardemakare, repslagare, urmakare och en vagnmakare. I 1881 års nya stadgar angavs föreningens mål vara att åstadkomma samband mellan Lunds hantverks- och fabriksidkare för befrämjande av dessas och deras arbetares gemensammas bästa samt att verka för industrins förkovran och tidsenliga utveckling. Nya stadgar antogs 1894. Några av de nya punkterna var att uppmuntra och befrämja tekniska afton- och yrkesskolor i Lund, snarast möjligt anskaffa egen lokal samt söka bilda en pensions- samt sjuk- och begravningskassa. Den första större utåtriktade verksamheten var föreningens utställning Fabriks-, Handtverks-, Industri och Slöjdutställningen i Lund 1895 (se eget arkiv med historik). Möjligheterna till nationella kontakter, och därmed utveckling av verksamheten på olika plan, ökade dramatiskt 1898; då anslöt föreningen sig till Sveriges Hantverksorganisation (SHO). Föreningens första lokaler låg i Lunds gamla rådhus på Stortorgets norra sida. Efterhand som medlemsantalet ökade kom 1891 frågan om ett eget hus upp. 1901 inköptes fastigheten Sankt Peter 10 med adress Bredgatan 5. I samband med köpet bildade föreningen ett fastighetsbolag som skulle sköta förvaltningen av fastigheten och låta uppföra ett nytt hus på gården som stod färdigt för invigning den 16 maj 1903 och som inrymde nya föreningslokaler med klubbrum, sammanträdesrum och festsal med målningar av GAN, Gösta Adrian Nilsson. Sommaren 1907 kom så föreningens största initiativ någonsin: Industri-, slöjd- och konstutställningen i Lund, som blev så berömd att den kort och gott benämndes ”Lundautställningen”. Platsen för utställningen var Parkbolagets tomt i nuvarande Stadsparken. Utställningen pågick under tiden 30 maj-22 september 1907, den bredde ut sig på nästan 100 000 kvadratmeter, hade 1 427 utställare samt hade under utställningens öppethållande närmare 250 000 besökare. Man kan ställa denna siffra i relation till Lunds hela folkmängd vid denna tiden: 19 000 invånare. Till utställningen byggdes en huvudentré mot Nygatan, med Lunds stadsvapen som ingång, en huvudrestaurang, en konsthall, en särskild kraftstation, en maskinhall, en musikpaviljong, en industrihall med utsiktstorn, en turisthall, en vagnshall och en redskapshall. Huvudarkitekt för utställningens byggnader var Theodor Wåhlin. Idag finns endast musikpaviljongen, fontänen och en stenpelare kvar som minnen från utställningen i Stadsparken (se eget arkiv med historik). På 1950- talet ordnade föreningen två egnahemsutställningar, mycket tack vare dess dåvarande ordförande, byggmästare Harry Karlsson. Utställningarna benämndes "Bo 54" (se eget arkiv med historik) och "Bo 58" och visade upp mycket av den revolutionerande utvecklingen inom bostadsbyggandet som ägde rum på 1950- talet. På 1980- talet anordnade föreningen Stora hantverksdagen med Levande hantverk på Kulturen i Lund. !991 ändrades föreningens namn från Fabriks- och Hantverksföreningen i Lund till Företagarna i Lund. Se även Bengt Karlssons bok ”Fabriks- och Hantverksföreningen och Företagarna i Lund 1947-97, 150-års jubileum 1997” samt Conny Karlssons bok "Lundautställningen 1907", utgiven till 100-årsjubiléet 2007. För upprättade/inkomna handlingar som inte förekommer i arkivet, kontakta föreningen Företagarna.

Placering

154

Länkar

Det finns inga länkar