Arkivbildare: Lunds kommun. Programgruppen för samverkan mellan skola- socialtjänst- fritid- bibliotek- polis

Grunduppgifter

Lunds kommun. Programgruppen för samverkan mellan skola- socialtjänst- fritid- bibliotek- polis
Ledningsgruppen för skola, social, fritid, kultur och polis Programgruppen
128
1982 - 199?
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. PROGRAMGRUPPEN FÖR SAMVERKAN MELLAN SKOLA-SOCIALTJÄNST-FRITID-BIBLIOTEK- POLIS (1982-1994) var en arbetsgrupp som bildades i början av 1980-talet med syfte att samverka kommunens insatser i socialt belastade områden med polisens arbete. Minnesanteckningar för åren 1982-1984 finns som bilagor till socialnämndens protokoll.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar