Arkivbildare: Lunds stad. Fosterbarnsnämnden

Grunduppgifter

Lunds stad. Fosterbarnsnämnden
134
1912 - 1925
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. FOSTERBARNSNÄMNDEN Enligt lagen om fosterbarns vård av 1902-06-06, SFS nr 63 § 2, skulle hälsovårdsnämnden ägna särskild omsorg om fosterbarn till skydd för deras liv och hälsa. Men efter motion i stadsfullmäktige överflyttades vården av fosterbarn till en särskild fosterbarnsnämnd, som trädde i funktion 1912-09-04. Fosterbarnsnämndens verksamhet upphörde 1925-12-31 på grund av ny barnavårdslag, i vilken fastställdes att vården skulle utövas av barnavårdsnämnden. Se Lunds stad. Barnavårdsnämnden 1926-1970.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar