Arkivbildare: Lunds kommun. Nämnden för Markentreprenad

Grunduppgifter

Lunds kommun. Nämnden för Markentreprenad
Styrelsen för Markentreprenad 1996-2000
34
1996 - 2004
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. NÄMNDEN FÖR MARKENTREPRENAD (1996-2004) I samband med fullmäktiges beslut i september 1995 om förändrad nämnds- och förvaltningsorganisationen i Lunds kommun fick affärsverksamheten Markentreprenad en egen styrelse fr. o m den 1 januari 1996. Markentreprenads verksamhet bestod/ består i att tillgodose övriga förvaltningars och kommunala bolags behov av olika markarbeten, baserat på anbuds- och förhandlingsupphandlingar Ansvarsområdet 1996 innefattade anläggnings-, skötsel- och underhållsarbeten på gator, parker, natur- och friluftsområden, ledningssystem, fritidsanläggningar och andra kommunala markanläggningar samt arbeten till de kommunala bolagen. Skolskjutsenheten överfördes till Markentreprenad från skolstyrelsen samt en kommunal bilpool förlades under Markentreprenads huvudmannaskap. Den 27 maj 2004, § 49, beslutade kommunfullmäktige att inrätta en servicenämnd som bl. a. övertog Markentreprenads verksamhet fr. o m den 1 januari 2005.

Placering

60

Länkar

Det finns inga länkar