Arkivbildare: Lunds stad. Ungdomsstyrelsen

Grunduppgifter

Lunds stad. Ungdomsstyrelsen
120
1957 - 1970
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. UNGDOMSSTYRELSEN Lunds stadsfullmäktige beslutade den 25 januari 1957 § 30, att inrätta en ungdomsstyrelse med uppdrag att vara kommunalt organ för ungdomens fritidsverksamhet enligt Kungliga kungörelsen nr 575:1954. Det var fullmäktigeledamoten Åke Elmérs motion av den 25 maj 1956 som blev startskottet för ungdomsstyrelsens tillblivelse. Nedanstående citat är hämtade ur Elmérs motion: ”Frågan om kommunala åtgärder för ungdomens fritidssysselsättning är för närvarande aktuell överallt i vårt land. Antalet ungdomar i tonåren är i stark tillväxt. Om fem år kan vi beräknas ha 50 % flera ungdomar än nu.” ”Genom riksdagsbeslut 1954 har statsmedel ställts till förfogande för stöd åt ungdomens fritidsverksamhet.” ”Enligt min mening är emellertid tiden nu mogen för en avsevärd utvidgning av stadens insatser för ungdomen.” ”Som exempel på åtgärder, som enligt min mening är förtjänta av att övervägas här i Lund, kan anges följande: 1. Ungdomsgårdar i stadens regi. På ungdomsgårdarna måste finnas föreståndare som ser till det hela och där bör finnas klubblokaler, hobbylokaler, ungdomscafé etc. Det bör understrykas att fina nybyggen inte är nödvändiga. Rivningshus, baracker, äldre privatvillor är tänkbara. 2. Mindre förenings- och klubblokaler i hyreshus i de nybyggda stadsdelarna. 3. Lekplatser för ungdom. 4. Bostäder åt ungdomar. 5. Ökat stöd åt föreningar av olika slag." Ungdomsgårdar öppnades efterhand på flera ställen i staden. Kansliet fanns i Svarvarestugan på Lilla Tvärgatan. Ungdomsstyrelsen upphörde den 30 juni 1970 för att ersättas med den nyinrättade fritidsnämnden den 1 juli 1970.

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar