Arkivbildare: Lunds stad. Stadsvågen

Grunduppgifter

Lunds stad. Stadsvågen
119
1898 - 1917
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. STADSVÅGEN Genom kunglig resolution den 16 oktober 1723 påbjöds, att i stad skulle finnas viktualievåg*. Under åren 1885 - 1916 fanns Lunds stadsvåg förlagd till Stortorget och stod under samma föreståndare som köttbesiktningsbyrån. Uppgifter: Vägning av kött, fläsk o. dyl. I och med köttbesiktningstvångets införande 1916-1917 bortföll ovanstående viktiga uppgifter för stadsvågen, dessa kom istället att åvila köttbesiktningslokalens och saluhallens vågar. Fr.o.m.1917 kom således stadsvågens huvudsakliga arbetsuppgifter att bli att väga in hölass, halm, foderbetor och dyl. samt koks, stenkol, järnskrot och levande djur. Stadsfullmäktige beslöt 1916 att flytta stadsvågen till renhållningsverket för att på så sätt rationalisera användandet av densamme i så måtto att även renhållningsverket kunde nyttja vågen i sin verksamhet. 1959 flyttades stadsvågen från renhållningsverket till tekniska verken (nuvarande energiverken) bl.a. beroende på att Lund på den tiden använde mycket kol till stadsgasen. Under 1970-talet förlorade stadsvågen alltmer sin betydelse för att slutligen nedläggas i maj 1977. Företagen hade då anskaffat egna vågar, dessutom hade Svensk Bilprovning en våg för kontrollvägning. * Viktualievåg var en mindre våg som i större städer fanns vid de stora salutorgen. De kompletterade stadsvågen.

Placering

11

Länkar

Det finns inga länkar