Arkivbildare: Lunds stad. Hälsovårdsnämnden

Grunduppgifter

Lunds stad. Hälsovårdsnämnden
Sundhetsnämnden 1848-1874 Hälsovårdsnämnden 1875-1970
116
1848 - 1970
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Den 29 november 1847, då det framkommit att kolera härjade i Ryssland och man befarade att den skulle kunna spridas till Sverige, fattade den allmänna sockenstämman i Lunds stadsförsamling beslut om att inrätta en sundhetsnämnd i Lund. Sundhetsnämnden skulle "i enlighet med Kungl. Maj:ts bestämmelse av den 12 november 1831 ombesörja den allmänna ledningen av sjukvårds- och hälsoanstalterna". Den skulle också ombesörja lokaler för ett kolerasjukhus. Koleran kom till Lund först tio år senare, 1857, och då hade nämnden ännu inte lyckats komma längre i lokalfrågan än att man fick ta Lancasterskolan på Bredgatan 26 i anspråk som provisoriskt kolerasjukhus. Men nu kom ett nybygge till stånd. Medel till det nya epidemisjukhuset lämnades av Sparbanken. Sjukhuset blev förlagt omedelbart norr om Östra Promenaden vid Östra Vallgatan. Det kallades till en början Koppsjukhuset, Farsotssjukhuset, Nya sjukhuset eller Stadens sjukhus. Däri kunde anordnas 36 sängplatser fördelade på tre sjuksalar. Epidemisjukhuset blev så småningom otidsenligt, och stadsfullmäktige tog i början av 1900-talet upp frågan om ett nybygge. För ändamålet förvärvades den gamla seminarietomten vid Getingevägen. Byggplanerna förverkligades aldrig då epidemilagen 1919 stadgade att epidemisjukvården skulle överföras till landstinget. Till följd av 1874 års hälsovårdsstadga ändrade sundhetsnämnden namn till hälsovårdsnämnden 1875. Hälsovårdsnämnden hade som uppgift: att finna lämpliga och permanenta lokaler för epidemiskt sjuka. att se till att gällande hälsovårds- och livsmedelsstadgor efterlevdes att arbeta för bättre boende- och arbetsmiljöer att se till att renhållningen fungerade att kontrollera livsmedel. Till sitt förfogande hade nämnden stadsläkare och stadsveterinär. Hälsovårdsnämndens/ miljönämndens organisatoriska förändringar genom åren: Sundhetsnämnden 1848 - 1874 Hälsovårdsnämnden 1875 - 30 juni 1983 Miljö- och hälsovårdsnämnden 1 juli 1983 - 1993 Miljönämnden 1994 -

Placering

466

Länkar

Det finns inga länkar