Arkivbildare: Lunds stad. Elverket

Grunduppgifter

Lunds stad. Elverket
115
1907 - 1911
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. ELVERKET En av de mest omvälvande händelserna för människornas dagliga liv i hem och på arbetsplats var införandet av elektricitet och elektrisk belysning. Framför allt under 1910-talet kom detta klara ljus att ersätta fotogenlampor och andra ljuskällor. I enlighet med stadsfullmäktiges beslut 1905 blev ett kommunalt elektricitetsverk anlagt vid Winstrupsgatan 1. Det kom igång i december 1907. Sedan mars 1910 erhöll Lund elektrisk energi från Sydsvenska Kraft AB över en transformatorstation vid Fjelievägen. Reglementet för Lunds stads elektricitetsverk antogs av stadsfullmäktige den 17 sept. 1909 Några utdrag ur reglementet: § 1 Lunds stads elektricitetsverk med vad därtill hörer förvaltas och står under tillsyn av stadens drätselkammare. § 2 Elektricitetsverket levererar till fastigheter inom staden dag och natt, för så vitt verkets tekniska förhållanden sådant medgiva: Likriktad ström av 2X120 volts spänning för såväl belysning som motordrift och andra tekniska ändamål… § 3 Elektricitetsverkets ledningsnät inom stadens planlagda område förläggas i allmänhet i jorden. § 5 Förbrukning av ström uppmätes med elektricitetsmätare och betalas enligt fastställd taxa. Fr o m 1912 ingick elverket i Tekniska verkens ansvarsområde.

Placering

13

Länkar

Det finns inga länkar