Arkivbildare: Lunds kommun. Kommundelsnämnd Östra Torn Linero

Grunduppgifter

Lunds kommun. Kommundelsnämnd Östra Torn Linero
KDN Östra Torn Linero
92
1996 - 1999
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. KOMMUNDELSNÄMND (KDN) ÖSTRA TORN LINERO (1996-1999) KDN Östra Torn Linero startade sin verksamhet den 1 januari 1996 samtidigt med sju systerkommundelsnämnder i samband med en stor omorganisation av Lunds kommuns nämnder och förvaltningar. Lunds kommun hade nu tio kommundelsnämnder. Förutom de åtta som startade upp 1996-01-01 fanns sedan april 1987 två försökskommundelsnämnder, KDN Norr och KDN Veberöd. Beslutet om att utvidga kommundelsorganisationen till att omfatta hela Lunds kommun togs i fullmäktige med endast en rösts övervikt under 1995. Majoriteten för införande av kommundelsnämnder bestod av ledamöter från Socialdemokraterna, Västerpartiet, Centern och Miljöpartiet. Kommundelsnämndernas ansvarsområde var grundskola, förskola, fritidshem, lokal fritidsverksamhet, bibliotek, hemtjänst, öppenverksamhet inom äldre- omsorgen, äldreboende samt underhåll inom parker och grönområden. Kommundelsnämnd Östra Torn Linero var även remissorgan för frågor som berörde kommundelens geografiska område. Efter valet 1998 blev det (åter) regimskifte i Lunds kommun. De borgerliga partierna återfick majoriteten i fullmäktige. Ett av de borgerliga partiernas vallöften inför valet var att avskaffa kommundelsorganisationen (dock ej Centern) som ansågs dra alltför stora administrationskostnader i förhållande till vad de uträttade. Någon större aktivering av närdemokratin, vilket var ett av huvudargumenten vid tillkomsten, ansågs kommundelsnämnderna inte heller åstadkommit. Den 18 februari 1999 beslutade de fyra partierna Moderata samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna och Kommunpartiet studenterna med en rösts övervikt att utreda en ny nämnds- och förvaltningsorganisation i vilken ingick direktivet att avskaffa kommundelsnämnderna och ersätta dem med tre barn- och ungdomsnämnder samt en vård-och omsorgsnämnd. Efter fyra år med tio kommundelsnämnder i Lunds kommun slöts cirkeln: Besluten om deras införande respektive avskaffande togs i fullmäktige med EN rösts övervikt. Kommundelsnämnd Östra Torn Linero upphörde efter fyra års verksamhet den 31 december 1999, samtidigt med Lunds kommuns övriga nio kommundelsnämnder.

Placering

42

Länkar

Det finns inga länkar