Arkivbildare: Lunds stad. Varuförmedlingsbyrån

Grunduppgifter

Lunds stad. Varuförmedlingsbyrån
175
1915 - 1917
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. VARUFÖRMEDLINGSBYRÅN Under krigsåren 1914-1918 så inrättade man styrelser och nämnder för att kontrollera och styra livsmedelstillverkning och ransonering. Det var också dessa organ som skötte ransoneringen och utdelning av ransoneringskort. Folkhushållningskommissionen som tillsattes 28/9 1916 skulle ge förslag till reglering av livsmedelskonsumtion under pågående krig. Livsmedelskommissionens förvaltningsuppgifter flyttades 1/7 1917 över på Folkhushållningskommissionen, som byggde upp en omfattande lokal organisation. Närmast under kommissionen stod 37 statliga livsmedelsstyrelser, i början kallade fördelningsnämnder, tillsatta av kommissionen. Det blev en styrelse för varje län och två i vissa län. Livsmedelsstyrelserna fördelade det löpande arbetet på olika byråer; sockerbyrå, brödbyrå, spannmålsbyrå, foderbyrå, varuförmedlingsbyrå, mejeribyrå.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar