Arkivbildare: Lunds stad. Byggnadskontoret

Grunduppgifter

Lunds stad. Byggnadskontoret
113
1863 - 1976
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. BYGGNADSKONTORET Byggnadskontoret var kommunens förvaltning som ansvarade för gatuunderhåll och avloppsnät med reningsverk. Verksamheten motsvarade i stort den som Markentreprenad bedriver idag. Ansvariga nämnder för verksamheten har skiftat genom åren, se nedanstående tabell. Ansvarig nämnd Tidsperiod Drätselkammaren 1863-31 mars 1887 Egen styrelse 1 april 1887-15 juli 1902 Drätselkammaren 15 juli 1902-15 oktober 1912 Tekniska verkens styrelse 15 oktober 1912-1913 Drätselkammaren 1914-1970 Kommunstyrelsen 1971-1976 Följande exempel på byggnadskontorets verksamhet är hämtade ur verksamhetsberättelsen för år 1950: Nyanläggningar och ombyggnader På för automobiltrafiken viktiga vägar och gator. 1. Kung Oscars väg, delen Kävlingevägen - Getingevägen, har belagts med asfalt 2. Vipeholmsvägen har belagts med asfalt 3. Breddning av Tunavägen m. fl. På övriga gator och vägar 1. Lycko Pers väg har belagts med asfalt 2. Utläggning av gångbana i Brunnsgatan och Arkivgatan m. fl. Diverse arbeten 1. Flyttning av industrispår på nordvästra industriområdet 2. Toalettbyggnad å Habo strand 3. Badbrygga vid Habo. Två badbryggor hava byggts och utlagts 4. Komplettering av vägmärken och trafikanordningar har utförts Avloppsverket Avloppsledningar. Vid 1950 års slut var ledningslängden 92 300 m mot 90 272 m vid årsskiftet 1949-50. Antalet WC ökades under 1950 från 13 061 i 1 927 fastigheter till 13 459 i 1 944 fastigheter. Utbyggnad av reningsverket i Källby Personal 1950 Byggnadschef, byråingenjör, avdelningsingenjör, ritare, kartriterska, maskinskriverska, gatufogde, gatuförman, avloppsförman och kontorist. Vid byggnadskontorets arbeten har sysselsatts 123 arbetare

Placering

202

Länkar

Det finns inga länkar