Arkivbildare: Lunds stad. Besvärsnämnden

Grunduppgifter

Lunds stad. Besvärsnämnden
110
1956 - 1970
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. BESVÄRSNÄMNDEN inrättades 1955 enligt de av riksdagen 1954 antagna kommunallagarna som gav kommunerna möjlighet att "utse särskild nämnd med uppgift att upptaga och avgöra besvär över kommunens styrelses eller annan kommunal nämnds beslut om tillsättande av eller förordnande å kommunal tjänstebefattning eller entledigande från sådan befattning eller om disciplinär åtgärd mot befattningshavare. . .". Nämnden inledde sitt arbete den 1 januari 1956. Fr. o m 1971, se Lunds kommun. Besvärsnämnden.

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar