Arkivbildare: Lunds stad. Barnavårdsnämnden 1906-1925

Grunduppgifter

Lunds stad. Barnavårdsnämnden 1906-1925
108
1906 - 1925
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. BARNAVÅRDSNÄMNDEN 1906-1925 Enligt sociallagstiftningen hade kommuner sedan 1902 rätt och skyldighet att ingripa när barn och ungdomar for illa eller hade gjort sig skyldiga till ungdomsbrottslighet, skolk eller tiggeri. Barnavårdsnämnden hade dessa uppgifter. Barnavårdsnämnden var en kommunal förtroendenämnd med rätt och skyldighet till tvångsomhändertagande av barn. En lag 1902 föreskrev att det skulle finnas en barnavårdsnämnd i varje skoldistrikt. Normalt utgjordes denna nämnd av skolrådet, men särskild barnavårdsnämnd kunde tillsättas. En sådan särskild barnavårdsnämnds handlingar tillhör kyrkoarkivet. I Lunds stadsarkiv finns arkiverat protokoll och handlingar från Lunds stadsförsamlings barnavårdsnämnd fr o m sammanträde den 24 april 1906. Handlingar för tiden 1902- mars 1906 finns arkiverade i kyrkoarkivet som finns i Riksarkivet/ Landsarkivet i Lund. Genom lag 1909 kunde folkskoleväsendet i vissa städer bli den borgerliga kommunens uppgift. I samband därmed skedde i fråga om barnavårdsärenden följande ändring: I stad där folkskoleväsendet handhades av den borgerliga kommunen skulle folkskolestyrelsen utgöra barnavårdsnämnd, i de fall inte särskild barnavårdsnämnd utsågs. En särskild barnavårdsnämnd som vid denna tid utsågs i städer med folkskolestyrelse tillhör den borgerliga kommunen och dess arkiv kommunens arkiv. Den 1 januari 1918 trädde lagen i kraft angående upprättande av barnavårdsmannaakter för barn utom äktenskap. Den gällde inte retroaktivt, d.v.s. för barn födda före detta datum. Det finns några få fall (absoluta undantag) där det ändå upprättats en akt för barn födda före datumet, om barnet var under 7 år och modern krävde att fadern skulle betala underhåll. Akten följde alltid barnet, d.v.s. den fanns på den ort och handlades av barnavårdsnämnden på orten där barnet var folkbokförd. En akt avslutades när barnet adopterades, när föräldrarna gifte sig eller när barnet fyllde 16 år. Adoptionsakter ingår oftast i Rådhusrättens och magistratens arkiv för städer. 1924 kom "Lag om samhällets barnavård", som stadgade att särskild barnavårdsnämnd skulle tillsättas i varje borgerlig kommun. Denna lag trädde i kraft den 1 januari 1926. Se barnavårdsnämnden 1926-1970.

Placering

20

Länkar

Det finns inga länkar