Arkivbildare: Dalby storkommun. Vattenföreningen Klockaren

Grunduppgifter

Dalby storkommun. Vattenföreningen Klockaren
789
1954 - 1956
Dalby
  • 128100020 Dalby kommun 1863-1973
DALBY STORKOMMUN. VATTENFÖRENINGEN KLOCKAREN Föreningen bildades vid ett sammanträde med Dalby kommuns vattenkommitté och fastighetsägare vid Sandbyvägen och Sjöstorpsvägen den 18 februari 1954. Anledningen till sammanträdet var att utröna förutsättningarna för bildandet av en vattenförening kring den av kommunen slagna borran å Johan Bengtssons tomt, Dalby n:r 37 (senare Kv.Skomakaren) vid Sandbyvägen. Följande dagordning antogs: 1/ Diskutera möjlighet för utbyggnad av vattenledningen. 2/ Diskutera möjlighet för finansiering av vattenledningen. 3/ Diskutera möjlighet för anslutning till vattenledningen. 4/ Diskutera möjlighet för bildande av vattenförening. Föreningens stadgar, som antogs av föreningen den 28 febr. 1954 innehöll bl. a. att föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utföra, driva och underhålla anläggning för vattenförsörjning till medlemmarnas fastigheter inom kvarteret Klockaren med flera Föreningen har vidare till ändamål att, efter övertagande utan ersättning av å området befintlig borrbrunn, vartill full nyttjanderätt gives av Dalby kommun och Dalby municipalsamhälle, främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom byggande av pumphus, anskaffande och installation av maskinell utrustning samt framdragande av för anläggningen nödvändiga vattenledningar i gata med servisanslutning vid fastighets tomtgräns mot gata. Vattenföreningen avvecklades redan 1956 efter det kommunalfullmäktige i Dalby beslutat den 27 oktober 1955 att bifalla tekniska nämndens förslag att kommunen från den 1 januari 1956 skulle överta vattenanläggningen.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar