Arkivbildare: Dalby storkommun. Stiftelsen Dalbybostäder m.fl.

Grunduppgifter

Dalby storkommun. Stiftelsen Dalbybostäder m.fl.
788
1953 - 1973
Dalby
  • 128100020 Dalby kommun 1863-1973
DALBY STORKOMMUN. STIFTELSEN DALBYBOSTÄDER Stiftelsen hade till ändamål att inom Dalby kommun förvärva fastigheter/ tomträtter i syfte att därpå uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar. Stiftelsen var ett allmännyttigt bostadsföretag och stod under överinseende av kommunalfullmäktige i Dalby kommun. Stiftelsens verksamhet leddes av en styrelse. Stiftelsens bostadshus skulle innehålla "enkelt och praktiskt inredda lägenheter", vilka skulle upplåtas som hyreslägenheter Stiftelsen Dalbybostäder ägde fastigheterna Ljungen 1, Prästkragen 1, Kornet 1, Klockaren 19, Tulpanen 1, Cikoran 1, Klövern 1, Dalby 37:31 (Byalaget). Lunds kommunstyrelse fattade den 21 oktober 1974 beslut om att Stiftelsen Dalbybostäder den 1 januari 1975 skulle sammanläggas med Lunds kommuns Fastighets AB (LKF), vilket beslut godkändes av kommunfullmäktige den 21 november 1974, varigenom stiftelsens verksamhet med ingången av 1975 överfördes till Lunds kommun Fastighets AB.

Placering

11

Länkar

Det finns inga länkar