Arkivbildare: Dalby storkommun. Dalby polisdistriktsförbund

Grunduppgifter

Dalby storkommun. Dalby polisdistriktsförbund
787
1951 - 1966
Dalby
  • 128100020 Dalby kommun 1863-1973
DALBY STORKOMMUN. DALBY POLISDISTRIKTSFÖRBUND Genom lag om polisväsendet 6/6 1925 indelades landet i polisdistrikt. Varje stad eller köping utgjorde eget polisdistrikt. På landet skulle landsfiskalsdistrikt eller del därav utgöra polisdistrikt. Kommun som utgjorde eget polisdistrikt fick tillsätta polisnämnd, som huvudsakligen var ett organ för den kommunala finansieringen av polisväsendet. Den upprättade förslag till löne- och omkostnadsstat m m men kunde också avge yttranden i frågor av mer allmän betydelse för polisväsendet. Däremot befattade den sig inte med själva polisarbetet. Flera kommuner kunde ingå i ett polisförbund, alltså ett kommunalförbund, för att lösa polisfrågorna. Genom resolutioner den 4 juni 1952 och 21 januari 1958 förordnade länsstyrelsen att Dalby, Genarps och Veberöds (stor-) kommuner skulle vara sammanslutna till ett kommunalförbund för upprätthållande av polisverksamheten inom Dalby polisdistrikt. Förbundet övertog den 1 januari 1958 den verksamhet som utövats av Dalby polisdistriktsförbund, dess personal, tillgångar och ansvaret för förbindelser och arkiv. Kostnaderna för polisväsendet inom distriktet fördelades enligt följande: Ø Dalby kommun 45 % Ø Veberöds kommun 30 % Ø Genarps kommun 25 % I samband med polisväsendets förstatligande den 1 januari 1965 övergick huvudmannaskapet för polisväsendet från kommunerna till staten och handhavandet av polisväsendets angelägenheter upphörde att vara en kommunal uppgift. På sammanträdet den 10 november 1965 med styrelsen för Dalby polisförbund beslutades att hos länsstyrelsen begära om förbundets upplösning.

Placering

18

Länkar

Det finns inga länkar