Arkivbildare: Dalby storkommun. Kommittéer

Grunduppgifter

Dalby storkommun. Kommittéer
786
1952 - 1973
Dalby
  • 128100020 Dalby kommun 1863-1973
DALBY STORKOMMUN. KOMMITTÉER En kommunal kommitté var en grupp inom kommunen som sammansatts för att handha vissa frågor. En kommitté kunde ha ett tidsbegränsat uppdrag eller vara en mer eller mindre permanent politisk gruppering. I förvaltningen av kommunen var kommitté vanligen det officiella namnet på det som i dagligt tal kallas ”en utredning”. En kommitté var att betrakta som en egen myndighet som lades ner efter utredningsuppdragets slut, och således hade en tidsbegränsad livstid. Följande kommittéers arkiv finns: · Barnstugekommittén 1968-69 · Brunnskommittén 1953 · Byggnadskommittén för avlopp i Torna Hällestad 1952-54 · Byggnadskommittén för friluftsbad i Dalby 1969-73 · Centrala byggnadskommittén 1971-73 · Generalplanekommittén 1963-73 · Kommittén för tingshusets ombyggnad till kommunalhus 1958-60 · Polishuskommittén 1961-63 · Skolbyggnadskommittén 1958-71 · Samarbetskommittén för gemensam högstadieskola för Dalby, Genarps och Veberöds kommuner 1959-60 · Skolbyggnadsunderhållskommittén 1966-70 · Sopstationskommittén 1958 · Trafiksäkerhetskommittén 1952-60, 1970 · Vattenkommittén 1954 · Ålderdomshemsbyggnadskommittén 1968-71

Placering

43

Länkar

Det finns inga länkar