Arkivbildare: Dalby storkommun. Överförmyndaren

Grunduppgifter

Dalby storkommun. Överförmyndaren
785
1952 - 1973
Dalby
  • 128100020 Dalby kommun 1863-1973
DALBY STORKOMMUN. ÖVERFÖRMYNDAREN 1884 års lag om tillsyn över förmynderskapsförvaltning gällde tills SFS 1924:320 trädde i kraft 1925. 10/10 1924 kom en kungörelse med särskilda föreskrifter rörande överförmyndares verksamhet. I stad valdes överförmyndare av stadsfullmäktige eller allmän rådstuga, dvs stadens kommunala styrelse. På landet valde kommunfullmäktige överförmyndare. I föräldrabalken 10/6 1949 och i SFS 1952:304 fanns särskilda föreskrifter rörande överförmyndares verksamhet. Arkiv efter överförmyndare kan finnas i rådhusrättens och magistratens arkiv, men i regel har överförmyndare betraktats som kommunalt organ och bör finnas i kommunens arkiv. Förmynderskap gällde inte bara barn och ungdomar utan även gamla, sjuka eller sinnesförvirrade personer kunde få förmyndare, sedan domstol omyndigförklarat dem.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar