Arkivbildare: Dalby storkommun. Folkskolestyrelsen/ Skolstyrelsen

Grunduppgifter

Dalby storkommun. Folkskolestyrelsen/ Skolstyrelsen
780
1951 - 1973
Dalby
  • 128100020 Dalby kommun 1863-1973
DALBY STORKOMMUN. FOLKSKOLESTYRELSEN/ SKOLSTYRELSEN Folkskolestyrelsen ansvarade för uppbyggnaden och driften av (folk-) skolorna i kommunen. Genom lag 6/6 1930 blev folkskolestyrelse obligatorisk i en kommun där skoldistriktet sammanföll med kommungränserna och där det fanns kommunalfullmäktige. Eftersom en kommun med över 1.500 invånare skulle ha kommunalfullmäktige, innebar detta att större landskommuner började inrätta folkskolestyrelser från 1931. 1938 sänktes invånarantalet för obligatoriska kommunalfullmäktige till 700, vilket medförde att folkskolestyrelser inrättades i många distrikt från 1940. Från 1952 sammanslogs många små kommuner och folkskolestyrelse inrättades överallt. Från 1958 ändrades namnet på myndigheten från folkskolestyrelse till skolstyrelse, eftersom den även fick hand om ekonomin för statliga realskolor och läroverk om sådana fanns. Dalby storkommuns skolstyrelse avslutade sitt arbete 1973, för att efter 1974 års kommunreform efterträdas av nybildade Lunds kommuns skolstyrelse.

Placering

67

Länkar

Det finns inga länkar