Arkivbildare: Dalby storkommun. Hälsovårdsnämnden

Grunduppgifter

Dalby storkommun. Hälsovårdsnämnden
778
1953 - 1973
Dalby
  • 128100020 Dalby kommun 1863-1973
DALBY STORKOMMUN. HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Dalby storkommuns hälsovårdsnämnd började sitt arbete 1952 och övertog då Dalby landskommuns hälsovårdsnämnds arbete. Hälsovårdsstadgan utfärdades den 25 september 1874 och förnyades den 19 juni 1919. Stadgan satte sanitära krav på bostäder som var tvungna att uppfyllas om de skulle få vara bebodda. Hälsovårdsstadgan hade också föreskrifter om kyrkogårdar, fabrikers utsläpp av avgaser, ohyror som råttor och möss. Hälsovårdsstadgans uppfyllelse sågs till av en hälsovårdsnämnd, vars verksamhetsområde kallades ett hälsovårdsområde. Hälsovårdsnämnderna var anpassade efter den typ av kommun de verkade i, ett förhållande som upphörde genom 1958 års hälsovårdsstadga (SFS 1958:663) som trädde i kraft den 1 januari 1960. Hälsovårdsnämndens ansvarsområden enligt hälsovårdsstadgan var: · Vattenförsörjning och vattenundersökningar · Avledande av flytande orenlighet mm. Klosetter och urinoarer · Renhållning samt åtgärder mot ohyra och möss · Djurhållning/ djurskydd · Anläggningar och upplag för industriell verksamhet mm · Bostäder, samlingslokaler, hotell och pensionat samt lokal och annan anläggning för bad och hygienisk behandling · Livsmedel (slakterier, korvfabriker och charkuterier, bagerier, mejerier mm) · Hälsokontroll Dalby storkommuns hälsovårdsnämnd avslutade sin verksamhet i och med 1973 års kommunreform, då Dalby storkommun fr o m 1974 kom att ingå i Lunds kommun.

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar