Arkivbildare: Lunds kommun. Kommundelsnämnd Veberöd

Grunduppgifter

Lunds kommun. Kommundelsnämnd Veberöd
KDN Veberöd
69
1987 - 1999
Veberöd
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. KOMMUNDELSNÄMND (KDN) VEBERÖD (1987-1999) KDN Veberöd startade sin verksamhet i april 1987. Tillsammans med KDN Norr var KDN Veberöd de två försökskommundelsnämnder som under knappt nio år förberedde Lunds kommuns invånare på den stora omorganisationen 1996-01-01 när hela Lunds kommun delades upp i tio kommundelar. Det var Socialdemokraterna med ordföranden Lennart Prytz i spetsen som under mitten av 1980-talet verkade för införandet av kommundelsnämnder i Lunds kommun. Kommundelsnämndernas ansvarsområde var grundskola, förskola, fritidshem, lokal fritidsverksamhet, bibliotek, hemtjänst, öppenverksamhet inom äldre- omsorgen samt underhåll inom parker och grönområden. Kommundelsnämnd Veberöd var även remissorgan för frågor som berörde Veberöd. Efter valet 1998 blev det (åter) regimskifte i Lunds kommun. De borgerliga partierna återfick majoriteten i fullmäktige. Ett av de borgerliga partiernas vallöften (ej Centern) inför valet var avskaffandet av kommundelarna som ansågs dra alltför stora administrationskostnader i förhållande till vad de uträttade. Någon större uppryckning vad gäller gemene mans engagemang i kommunala frågor kunde inte heller skönjas. Detta hade varit ett av huvudargumenten vid införandet av kommundelsnämnderna. Den 18 februari 1999 beslutade de fyra partierna Moderata samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna och Kommunpartiet studenterna att utreda en ny nämnds- och förvaltningsorganisation i vilken direktivet att avskaffa kommundelsnämnderna och ersätta dem med tre barn- och ungdomsnämnder samt en vård- och omsorgsnämnd ingick. Beslutet att riva upp kommundelsnämndsorganisationen togs i Lunds kommunfullmäktige med EN rösts övervikt. Efter fyra år med tio kommundelsnämnder slöts cirkeln: Beslutet om införande respektive avskaffande av kommundelsnämnder i Lunds kommun togs i fullmäktige med EN rösts majoritet. Kommundelsnämnd Veberöd upphörde efter knappt 13 års verksamhet den 31 december 1999, samtidigt med Lunds kommuns nio övriga kommundelsnämnder.

Placering

32

Länkar

Det finns inga länkar