Arkivbildare: Dalby storkommun. Byggnadsnämnden

Grunduppgifter

Dalby storkommun. Byggnadsnämnden
775
1952 - 1973
Dalby
  • 128100020 Dalby kommun 1863-1973
DALBY STORKOMMUN. BYGGNADSNÄMNDEN Enligt Byggnadslagen 1947:385 och byggnadsstadgan 30/6 1947, som trädde i kraft 1948, skulle byggnadsnämnd finnas i varje kommun, om inte länsstyrelsen medgav undantag, vilket kunde ske längst t o m 1951. För mer begränsade områden kunde byggnadsnämnds uppgifter helt eller delvis fullgöras av en byggnadsinspektör eller av kommunalnämnd. Dalby kommun beslutade att inrätta en byggnadsnämnd fr o m 1931 som verkade i 20 år, varefter Dalby storkommuns byggnadsnämnd 1952 övertog ansvaret inom byggnadsområdet.

Placering

171

Länkar

Det finns inga länkar