Arkivbildare: Hällestads kommun. Överförmyndaren

Grunduppgifter

Hällestads kommun. Överförmyndaren
767
1892 - 1951
Hällestad
  • 168600008 Hällestads kommun 1863-1951
HÄLLESTADS KOMMUN. ÖVERFÖRMYNDAREN 1884 års lag om tillsyn över förmynderskapsförvaltning gällde tills SFS 1924:320 trädde i kraft 1925. 10/10 1924 kom en kungörelse med särskilda föreskrifter rörande överförmyndares verksamhet. På landet valde kommunfullmäktige överförmyndare. Arkiv efter överförmyndare kan finnas i rådhusrättens och magistratens arkiv, men i regel har överförmyndare betraktats som kommunalt organ och bör finnas i kommunens arkiv. Förmynderskap gällde inte bara barn och ungdomar utan även gamla, sjuka eller sinnesförvirrade personer kunde få förmyndare, sedan domstol omyndigförklarat dem.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar