Arkivbildare: Enskilt arkiv. Aktiebolaget för trädgårds- och parkanläggning i Lund, Parkbolaget

Grunduppgifter

Enskilt arkiv. Aktiebolaget för trädgårds- och parkanläggning i Lund, Parkbolaget
239
1860 - 1905
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
ENSKILT ARKIV. AKTIEBOLAGET FÖR TRÄDGÅRDS- OCH PARKANLÄGGNING I LUND, “PARKBOLAGET” Parkbolaget bildades som ett konsortium* 1860, vars ändamål var att skapa en trädgårds-oas för Lunds invånare och därigenom förhindra områdets "sönderstyckande och vanprydeliga bebyggande". Parkbolaget inköpte tomten nr 241 i staden, d v s den del av nuvarande Stadsparken som ligger norr om den gamla stadsvallen, för att "där åstadkomma en trädgårds- och parkanläggning och därigenom dels bidraga till stadens försköning, dels och bereda dess innevånare en angenäm promenad och tillflyktsort under den varma årstiden". Parkbolagets trädgård omfattade cirka 6 tunnland, d v s 30.000 kvadratmeter. I norra spetsen av Svanelyckan lät Parkbolaget uppföra en trädgårdsmästarbostad i anslutning till den nyanlagda parken. 1879 flyttades sommarrestaurangen Orangeriet från Universitetsplatsen till Parkbolagets trädgård, där den öppnade 1880. En bassäng med springvatten anlades framför restaurangen. 1904 förvärvades Parkbolagets trädgård av Lunds stad. Sommaren 1907 disponerades området av Industri - konst - och slöjdutställningen. Därefter revs restaurangen och området införlivades med stadsparken, som anlades 1909. * Ett konsortium är en sammanslutning av företag eller personer som gör gemensam sak i en affär.

Placering

9

Länkar

Det finns inga länkar