Arkivbildare: Hällestads kommun. Livsmedelsnämnden

Grunduppgifter

Hällestads kommun. Livsmedelsnämnden
763
1917 - 1920
Hällestad
  • 168600008 Hällestads kommun 1863-1951
HÄLLESTADS KOMMUN. LIVSMEDELSNÄMNDEN Under krigsåren 1914-1918 så inrättade man styrelser och nämnder för att kontrollera och styra livsmedelstillverkning och ransonering. Det var också dessa organ som skötte ransoneringen och utdelning av ransoneringskort. Under 1:a världskriget var socker den första varan som ransonerades. Livsmedelsnämnden var kommunal medan livsmedelsstyrelsen var statlig och dess arkiv förvaras på Landsarkivet i Lund. På kommunalstämman den 20 februari 1916 inrättades en livsmedelsnämnd i Hällestads kommun: ” § 2 Med anledning af Kungl. bref den 31 dec. om tillsättande af kommunala lifsmedelsnämnder, beslöt stämman utse sådan nämnd och skall denna bestå af fem ledamöter och två suppleanter… Nämnden skall öfvertaga föruvarande lifsmedelskommisions verksamhet med dennes skyldigheter och befogenheter.” Livsmedelsnämnden i Hällestads kommun verkade mellan 1916-1919. På kommunalstämman den 26 oktober 1919 avslutades livsmedelsnämndens arbete: ” § 1 Livsmedelsnämndens räkenskaper jämte revisorernas berättelse häröver föredrogs och godkände stämman räkenskaperna samt beviljades räkenskapsföraren och livsmedelsnämnden ansvarsfrihet för den tid räkenskaperna omfattar. Vidare beslöt stämman i enlighet med revisorernas förslag att kassaöverskottet 93,87 kronor skall, av den avgångna livsmedelsnämnden utdelas till behövande änkor och änklingar inom kommunen, till stundande julhögtid.”

Placering

7

Länkar

Det finns inga länkar