Arkivbildare: Hällestads kommun. Hälsovårdsnämnden

Grunduppgifter

Hällestads kommun. Hälsovårdsnämnden
761
1939 - 1951
Hällestad
  • 168600008 Hällestads kommun 1863-1951
HÄLLESTADS KOMMUN. HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN En hälsovårdsstadga för Sverige utfärdades den 25 september 1874 och förnyades den 19 juni 1919. Stadgan satte sanitära krav på bostäder som var tvungna att uppfyllas om de skulle få vara bebodda. Hälsovårdsstadgan hade också föreskrifter om kyrkogårdar, fabrikers utsläpp av avgaser, ohyror som råttor och möss. Hälsovårdsstadgans uppfyllelse sågs till av en hälsovårdsnämnd, vars verksamhetsområde kallades ett hälsovårdsområde. Hälsovårdsnämnderna var anpassade efter den typ av kommun de verkade i, ett förhållande som upphörde genom 1958 års hälsovårdsstadga (SFS 1958:663) som trädde i kraft den 1 januari 1960. Hälsovårdsnämnd blev obligatorisk i landsbygdskommuner från 1936. Tidigare ansvarade kommunalnämnden för hälsovården i kommunen. Hälsovårdsnämnden i Hällestad höll sitt första sammanträde den 1939. Hälsovårdsnämndens ansvarsområden enligt hälsovårdsstadgan var: · Vattentillgång · Avledning av spill- och grundvatten. Avloppsledningar · Renhållning (avträden, stallar och fähus, svinhus, förvaring av gödsel, sopor o köksavfall) · Begravningsplats · Fabriker och näringar (sanitära förhållanden, minderåriga arbetare) · Bostäder (bristfälliga eller eljest olämpliga bostäder mm) · Samlingslokaler (skolor, nöjes- och andra samlingslokaler) · Bad och badanstalter, särskilt skol- och folkbad (vidtagna åtgärder för beredande av billiga varmbad och bad i öppet vatten) · Födoämnen och njutningsmedel (slakterier, korvfabriker och charkuterier, bagerier, mejerier mm) · Åtgärder i anledning av lag den 14 sept 1914 ang vissa åtgärder mot utbredning av lungsot · Åtgärder i anledning av lag om skyddskoppympning den 2 juni 1916 · Kommunala vårdanstalter (försörjningsanstalter och ålderdomshem, barnhem, barnasyler, barnkrubbor, andra vårdanstalter utom epidemisjukhus) · Kvacksalveri och olaga medikamentsförsäljning I samband med storkommunreformen 1952 övergick Hällestads landskommuns hälsovårdsnämnd till Dalby storkommuns hälsovårdsnämnd.

Placering

8

Länkar

Det finns inga länkar