Arkivbildare: Lunds kommun. Kommundelsnämnd Torn

Grunduppgifter

Lunds kommun. Kommundelsnämnd Torn
KDN Torn
68
1996 - 1999
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. KOMMUNDELSNÄMND (KDN) TORN (1996-1999) KDN Torn startade sin verksamhet den 1 januari 1996 samtidigt med sju systerkommundelsnämnder i samband med en stor omorganisation av Lunds kommuns nämnder och förvaltningar. Lunds kommun hade nu tio kommundelsnämnder. Förutom de åtta som startade upp 1996-01-01 fanns sedan april 1987 två "försökskommundelsnämnder", KDN Norr och KDN Veberöd. Beslut om utvidgning av kommundelsnämndsorganisationen till att omfatta hela Lunds kommun togs med en rösts övervikt i kommunfullmäktige hösten 1995. Majoriteten för införande av kommundelsnämnder bestod av ledamöter från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centern och Miljöpartiet. Kommundelsnämndernas ansvarsområde var grundskola, förskola, fritidshem, lokal fritidsverksamhet, bibliotek, hemtjänst, öppenverksamhet inom äldre- omsorgen, äldreboende samt underhåll inom parker och grönområden. Kommundelsnämnd Torn var även remissorgan för frågor som berörde kommundelens geografiska område, den nordvästra delen av Lunds tätort. Efter valet 1998 blev det (åter) regimskifte i Lunds kommun. De borgerliga partierna återfick majoriteten i fullmäktige. Ett av de borgerliga partiernas vallöften inför valet var att avskaffa kommundelsorganisationen (dock ej Centern) som ansågs dra alltför stora administrationskostnader i förhållande till vad de uträttade. Något större bidrag till en aktivering av närdemokratin, vilket var ett av huvudargumenten vid upprättandet, ansågs kommundelsnämnderna inte heller åstadkommit. Den 18 februari 1999 beslutade de fyra partierna Moderata samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna och Kommunpartiet studenterna att utreda en ny nämnds- och förvaltningsorganisation i vilken direktivet att avskaffa kommundelsnämnderna och ersätta dem med tre barn- och ungdomsnämnder samt en vård- och omsorgsnämnd ingick. Beslutet att riva upp kommundelsnämndsorganisationen togs i Lunds kommunfullmäktige med EN rösts övervikt. Efter fyra år med tio kommundelsnämnder slöts cirkeln: De infördes och avskaffades med EN rösts övervikt i fullmäktige. Kommundelsnämnd Torn upphörde efter fyra års verksamhet den 31 december 1999, samtidigt med Lunds kommuns övriga nio kommundelsnämnder.

Placering

30

Länkar

Det finns inga länkar