Arkivbildare: Hällestads kommun. Arbetslöshetskommittén

Grunduppgifter

Hällestads kommun. Arbetslöshetskommittén
755
1932 - 1951
Hällestad
  • 168600008 Hällestads kommun 1863-1951
HÄLLESTADS KOMMUN. ARBETSLÖSHETSKOMMITTÉN Kommunala arbetslöshetskommittéer fanns 1914-1944. Enligt SFS 1914:237 utgick understöd till medellösa arbetslösa samt statsbidrag till detta. Verksamheten skulle skötas av arbetslöshets- och hjälpkommittén, men kunde även skötas av kommunalnämnd eller motsvarande myndighet. Kommittéernas verksamhet reglerades genom kungörelse om statsbidrag till arbetslöshetshjälp 7/7 1922. Liknande bestämmelser fanns i SFS 1934:434, som delvis upphävdes av SFS 1944:476 men i vissa delar gällde till 1/7 1949, då arbetsmarknadsorganen helt förstatligades. Det var i samband med depressionen i början av 1930-talet som arbetslösheten i Sverige ökade lavinartat och många kommuner blev tvingade att agera mot massarbetslösheten genom att tillsätta en arbetslöshetskommitté. När Sveriges socialdemokratiska arbetareparti bildade regering 1932 satsade de på socialpolitiken, bland annat genom statliga "nödhjälpsarbeten". Samma år inträffade även Kreugerkraschen, som var en ekonomisk kris med förödande effekter för många banker, företag och privatpersoner, orsakad av Kreugerkoncernens ekonomiska sammanbrott och konkurs 1932. Någon generell skyldighet för kommun att tillsätta arbetslöshetskommitté eller uppdra verksamheten åt annan kommunal myndighet fanns aldrig. Arbetslöshetskommitté efterträddes 1944 av arbetslöshetsnämnd, som senare blev obligatorisk.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar