Arkivbildare: Lunds kommun. Kommundelsnämnd Södra Sandby

Grunduppgifter

Lunds kommun. Kommundelsnämnd Södra Sandby
KDN Södra Sandby
67
1996 - 1999
Södra Sandby
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. KOMMUNDELSNÄMND (KDN) SÖDRA SANDBY (1996-1999) KDN Södra Sandby och sju andra kommundelsnämnder startade sin verksamhet den 1 januari 1996 i samband med en större förändring av Lunds kommuns nämnds- och förvaltningsorganisation. Tillsammans med de två tidigare kommundelsnämnder; KDN Norr och KDN Veberöd som varit igång sedan april 1987 fanns fr. o m den 1 januari 1996 tio kommundels- nämnder i Lunds kommun. Beslut om införande av kommundelsnämndsorganisationen i Lunds kommun togs med en rösts övervikt i kommunfullmäktige den 14 och 28 september 1995. Majoriteten för införande av kommundelsnämnder i Lunds kommun bestod av ledamöter från Socialdemokraterna, vänsterpartiet och Miljöpartiet. Kommundelsnämndernas ansvarsområde var grundskola, förskola, fritidshem, lokal fritidsverksamhet, bibliotek, hemtjänst, öppen verksamhet inom äldre- omsorgen, äldreboende samt underhåll inom parker och grönområden. KDN Södra Sandby skulle även vara remiss- organ för frågor som berörda Södra Sandby med omnejd. Efter valet 1998 blev det (åter) regimskifte i Lunds kommun. De borgerliga partierna fick majoritet i fullmäktige. En av de borgerliga partiernas huvudfrågor inför valet -98 (dock ej Centern) var avskaffandet av kommundelsnämnderna som ansågs dra alltför stora administrationskostnader i förhållande till vad de uträttade. De ansågs inte heller ha bidragit till stärkandet av närdemokratin, vilket var ett av huvudargumenten vid deras tillblivelse. Den 18 februari 1999 beslutade de fyra partierna Moderata samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna och Kommunpartiet studenterna att utreda en ny nämnds- och förvaltningsorganisation i vilken ingick direktivet att avskaffa kommundels- nämnderna och ersätta dem med tre barn- och ungdoms- nämnder samt en vård- och omsorgsnämnd. Beslutet att riva upp kommundelsnämndsorganisationen togs i Lunds kommunfullmäktige med en rösts övervikt. Efter fyra år med tio kommundelsnämnder slöts cirkeln: KDN-organisationen både tillkom och avskaffades med EN rösts övervikt i Lunds högsta beslutande politiska församling. Kommundelsnämnd Södra Sandby upphörde efter fyra års verksamhet den 31 december 1999, samtidigt med Lunds kommuns nio övriga kommundelsnämnder.

Placering

40

Länkar

Det finns inga länkar