Arkivbildare: Dalby kommun. Direktionen för Dalby m fl socknars kommunalförbund

Grunduppgifter

Dalby kommun. Direktionen för Dalby m fl socknars kommunalförbund
737
1927 - 1952
Dalby
  • 038000015 Dalby kommun 1863-1951
DALBY KOMMUN. DIREKTIONEN FÖR DALBY M FL SOCKNARS KOMMUNALFÖRBUND Dalby, Hällestads, Bonderups, Gödelövs och Hardeberga kommuner bildade den 27 juni 1927 ett kommunalförbund, med ändamål som det stadgas i 1925 års förslag till förbundsordning ”att hålla en fattigvårdsanstalt för mottagande av sådana socknarnas understödstagare, som var i behov av vård å dylik anstalt ”. Redan 1928 övergick man till att inrikta sig på inrättandet av ett nytt ålderdomshem för kommunalförbundets medlemskommuner. Direktionen var till en början inriktad på att bygga om och till Dalby gamla ålderdomshem, men på grund av stigande kostnader p g a att det krävdes stora omändringsarbeten på den befintliga byggnaden, beslöt man 1931 att istället uppföra ett nytt ålderdomshem i Dalby. Det nya ålderdomshemmet invigdes den 30 december 1931, varefter direktionen övergick till att driva och förvalta ålderdomshemmet. Kommunalförbundet upplöstes den 31/12 1951 i samband med storkommunreformen 1952 och Dalby storkommun övertog ålderdomshemmet.

Placering

9

Länkar

Det finns inga länkar