Arkivbildare: Lunds kommun. Kommundelsnämnd Söder

Grunduppgifter

Lunds kommun. Kommundelsnämnd Söder
KDN Söder
66
1996 - 1999
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. KOMMUNDELSNÄMND (KDN) SÖDER (1996-1999) KDN Söder och sju andra kommundelsnämnder startade sin verksamhet den 1 januari 1996. Detta skedde i samband med en större förändring av Lunds kommuns nämnds- och förvaltningsorganisation. Tillsammans med de två kommundelsnämnder som varit igång sedan april 1987; KDN Norr och KDN Veberöd, bestod Lunds kommuns kommundelsnämndsorganisation nu således av tio kommundelsnämnder. Beslutet om införande av kommundelsnämnder i Lunds kommun togs med en rösts övervikt i kommunfullmäktige under hösten 1995. Majoriteten för införandet bestod av ledamöter från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Kommundelsnämndernas ansvarsområde var grundskola, förskola, fritidshem, lokal fritidsverksamhet, bibliotek, hemtjänst, öppenverksamhet inom äldreomsorgen, äldreboende samt underhåll inom parker och grönområden. Kommundelsnämnd Söder var även remissorgan för frågor som berörde kommundelens geografiska område. Efter valet 1998 blev det (åter) regimskifte i Lunds kommun. De borgerliga partierna fick majoritet i fullmäktige. En av de borgerliga partiernas huvudfrågor inför valet var avskaffandet av kommundelsnämnderna (dock ej Centern) som ansågs dra alltför stora administrationskostnader i förhållande till vad de uträttade. Någon större aktivering av närdemokratin ansågs inte heller kommundelsnämnderna bidragit till, vilket var ett av huvudargumenten för deras tillblivelse. Den 18 februari 1999 beslutade de fyra partierna Moderata samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna och Kommunpartiet studenterna att utreda en ny nämnds- och förvaltningsorganisation i vilken ingick direktivet att avskaffa kommundels- nämnderna och ersätta dem med tre barn- och ungdomsnämnder samt en vård- och omsorgsnämnd. Beslutet att riva upp kommundelsnämndsorganisationen i Lunds kommun togs i fullmäktige med en rösts övervikt. Efter fyra år med tio kommundelsnämnder var cirkeln således sluten: De tillkom med en rösts övervikt och avskaffades med en rösts övervikt i fullmäktige. Kommundelsnämnd Söder upphörde efter fyra års verksamhet den 31 december 1999, samtidigt med Lunds kommuns övriga nio kommundelsnämnder.

Placering

25

Länkar

Det finns inga länkar