Arkivbildare: Dalby kommun. Kristidsnämnden

Grunduppgifter

Dalby kommun. Kristidsnämnden
733
1940 - 1949
Dalby
  • 038000015 Dalby kommun 1863-1951
DALBY KOMMUN. KRISTIDSNÄMNDEN Enligt SFS 1939:254 fick Kungen (Kungl. Maj:t) vid krig eller krigsfara ålägga kommun att inrätta kristidsnämnd. Länsstyrelsen skulle bestämma verksamhetsområdet. Under krigsåren 1939-1945 så inrättade man i Sverige styrelser och nämnder för att kontrollera och styra livsmedelstillverkning och ransonering. Det var också dessa organ som skötte ransoneringen och utdelning av ransoneringskort. Under andra världskriget ransonerades olika varor vid olika tillfällen. Husmödrarna lämnade inte hemmet utan den speciella dragspelsliknande ransoneringskortplånboken. Ransoneringen fortsatte även efter kriget fram till 1951 på grund av brist på utländsk valuta och varubrist. Man ville också undvika allt för stor import av varor för att säkra den svenska ekonomin. Kristidsnämnden var kommunal medan kristidsstyrelsen var statlig och dess arkiv förvaras av Riksarkivet/ Landsarkivet Kristidsstyrelsen skulle övervaka de kommunala kristidsnämnderna; det framgår av § 3 att sådana inte inrättats överallt, men de blev snart obligatoriska (SFS 1939:658). Att döma av bevarade protokoll från kristidsnämnder i små landskommuner var de lokala politikerna inte särskilt engagerade i kristidsfrågorna och ställde sig ganska kallsinniga till förslag uppifrån om till exempel olika odlingar för att förbättra folkförsörjningen.

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar