Arkivbildare: Dalby kommun. Hemhjälpsnämnden

Grunduppgifter

Dalby kommun. Hemhjälpsnämnden
731
1944 - 1951
Dalby
  • 038000015 Dalby kommun 1863-1951
DALBY KOMMUN. HEMHJÄLPSNÄMNDEN Hemsystrar/ hemvårdarinnor som skulle kunna rycka in vid husmors sjukdom började först anställas av de husmodersföreningar som bildades under och efter första världskriget 1914-1918. Enligt SFS 1943:947 utgick statsbidrag till social hemhjälp. Kommunerna kunde antingen tillsätta särskild hemhjälpsnämnd eller uppdra åt annan kommunal myndighet att utgöra sådan. Hemhjälpsnämnden hade till uppgift att ha tillsyn över hemvårdarinnornas verksamhet.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar