Arkivbildare: Dalby kommun. Fortsättningsskolan

Grunduppgifter

Dalby kommun. Fortsättningsskolan
730
1927 - 1951
Dalby
  • 038000015 Dalby kommun 1863-1951
DALBY KOMMUN. FORTSÄTTNINGSSKOLAN Den 6-åriga folkskolan började 1842. På 1860-talet infördes möjligheten att läsa vidare i två år (åk 7-8) i den s.k. fortsättningsskolan. Fortsättningsskolan kallades även repetitionsskola, eftersom det handlade om att friska upp kunskaperna inför nattvardsläsningen. I fortsättningsskolan fick bara de barn gå som hade gått fullständig folkskolekurs. Fortsättningsskolan fick statsbidrag från 1877 men var frivillig till 1918. Enligt stadgan 1918:1001 skulle fortsättningsskolan befordra den medborgerliga bildningen och förbereda inför vidare yrkesutbildning. Det kunde finnas särskild styrelse för fortsättningsskola, kyrklig eller borgerlig, beroende på hur folkskolan styrdes. Fortsättningsskolan kom att ersättas av realskolan/ samrealskolan under mitten av 1950-talet.

Placering

6

Länkar

Det finns inga länkar