Arkivbildare: Dalby kommun. Folkskolestyrelsen

Grunduppgifter

Dalby kommun. Folkskolestyrelsen
Skolstyrelsen
729
1932 - 1951
Dalby
  • 038000015 Dalby kommun 1863-1951
DALBY KOMMUN. FOLKSKOLESTYRELSEN De borgerliga primärkommunerna bildades 1863. Skolfrågorna fick ligga kvar hos kyrkan även efter 1863, och då kallades det beslutande och verkställande organet skolråd, där prästen var ordförande. Skolan låg kvar inom kyrkan på landsbygden som längst t o m 1951. Folkskolans arkiv är i regel delade mellan kyrkoarkiven och kommunens arkiv. Betygs- och examenskataloger skrevs av lärarna, förvarades ute i skolorna och hamnade i kommunens arkiv på 1950-talet. De kyrkliga skolrådens protokoll, räkenskaper och korrespondens t ex om statsbidrag och ansökningar till lärartjänster ligger i kyrkoarkiven, eftersom prästen var skolrådets ordförande, och det materialet hamnar så småningom på Landsarkivet i Lund. I städerna inrättades borgerlig folkskolestyrelse från 1910-talet, och även på landet började de komma på 1930- och 1940-talen, men i små församlingar fanns skolråden kvar till 1951. I Dalby kommun inrättades folkskolestyrelse 1932 som då övertog tidigare skolrådets funktion. Den efterträddes efter kommunreformen 1952 av Dalby storkommuns folkskolestyrelse.

Placering

84

Länkar

Det finns inga länkar