Arkivbildare: Lunds kommun. Kommundelsnämnd Norr

Grunduppgifter

Lunds kommun. Kommundelsnämnd Norr
KDN Norr
65
1987 - 1999
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. KOMMUNDELSNÄMND (KDN) NORR (1987-1999) KDN Norr bildade tillsammans med KDN Veberöd det pionjärpar av kommundelar som inledde eran med kommundelsnämnder i Lunds kommun i april 1987. Fr. o m den 1 januari 1996 utökades antalet kommundelsnämnder i Lunds kommun till tio stycken. Det var Socialdemokraterna med ordföranden Lennart Prytz i spetsen som i mitten av 1980-talet drev på utvecklingen att införa kommundelsnämnder i Lunds kommun. Kommundelsnämndernas ansvarsområde var grundskola, förskola, fritidshem, lokal fritidsverksamhet, bibliotek, hemtjänst, öppenverksamhet inom äldreomsorgen samt underhåll inom parker och grönområden. Kommundelsnämnd Norr var även remissorgan för frågor som berörde kommundelens geografiska område. Efter valet 1998 blev det (åter) regimskifte i Lunds kommun. De borgerliga partierna fick majoritet i fullmäktige. En av de borgerliga partiernas huvudfrågor inför valet var avskaffandet av kommundelsnämnderna (dock ej Centern) som ansågs dra alltför stora administrationskostnader i förhållande till vad de uträttade. Någon större aktivering av närdemokratin ansågs inte heller kommundelsnämnderna bidragit till, vilket varit ett av huvudargumenten för deras tillblivelse. Den 18 februari 1999 beslutade de fyra partierna Moderata samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna och Kommunpartiet studenterna att utreda en ny nämnds- och förvaltningsorganisation i vilken direktivet att avskaffa kommundelsnämnderna och ersätta dem med tre barn- och ungdomsnämnder samt en vård- och omsorgsnämnd ingick. Beslutet att riva upp kommundelsnämndsorganisationen i Lunds kommun togs i fullmäktige med en rösts övervikt. Efter fyra år med tio kommundelsnämnder slöts cirkeln: Både beslutet i Lunds kommunfullmäktige att inrätta respektive avskaffa KDN togs med EN rösts övervikt. Kommundelsnämnd Norr upphörde efter knappt 13 års verksamhet den 31 december 1999, samtidigt med Lunds kommuns nio övriga kommundelsnämnder.

Placering

95

Länkar

Det finns inga länkar