Arkivbildare: Vombs kommun. Skolrådet

Grunduppgifter

Vombs kommun. Skolrådet
713
1887 - 1951
Vomb
  • 128100025 Vombs kommun 1863-1951
VOMBS KOMMUN. SKOLRÅDET De borgerliga primärkommunerna bildades 1863. Skolfrågorna fick ligga kvar hos kyrkan även efter 1863, och då kallades det beslutande och verkställande organet skolråd, där prästen var ordförande. Administrationen för skolan låg kvar inom kyrkan på landsbygden som längst t o m 1951, såsom var fallet i Vombs kommun. Folkskolans arkiv är i regel delade mellan kyrkoarkiven och kommunens arkiv. Betygs- och examenskataloger skrevs av lärarna, förvarades ute i skolorna och hamnade i kommunens arkiv på 1950-talet. De kyrkliga skolrådens protokoll, räkenskaper och korrespondens t ex om statsbidrag och ansökningar till lärartjänster ligger i kyrkoarkiven eftersom prästen var skolrådets ordförande, och dessa handlingar finns arkiverade i Landsarkivet i Lund. I städerna inrättades borgerlig folkskolestyrelse från 1910-talet, och även på landet började de komma på 1930- och 1940-talen, men i små församlingar fanns skolråden kvar till 1951. Detta var fallet i Vombs kommun.

Placering

10

Länkar

Det finns inga länkar