Arkivbildare: Torns storkommun. Kommunalfullmäktige

Grunduppgifter

Torns storkommun. Kommunalfullmäktige
KF
356
1950 - 1966
Vallkärra, Stångby
  • 128100012 Torns kommun 1952-1966
TORNS STORKOMMUN. KOMMUNALFULLMÄKTIGE De obligatoriska kommunala organen i landskommunerna från 1863 var kommunalstämman som beslutade och kommunalnämnden som verkställde. I större landskommuner kunde man inrätta kommunalfullmäktige, dvs ett valt beslutande organ i stället för kommunalstämman, som bestod av samtliga röstberättigade i kommunen. Från 1920 valdes kommunalfullmäktige vid allmänna val för 4 år, två år efter riksdagsvalet. Kommunalfullmäktige beslutade om nämndorganisation, budget, skatt m fl viktiga frågor. Enligt kommunallagen 1953:753, som gällde från 1955 var kommunalfullmäktige/ kommunfullmäktige det beslutande organet, kommunalstämma nämndes då inte längre. 1952 års storkommunreform medförde att nybildade Torns storkommuns kommunalfullmäktige övertog rollen som beslutande organ istället för kommunalfullmäktige i de f d landskommunerna Håstad, Igelösa och Odarslöv, Norra Nöbbelöv, Stångby, Vallkärra och Västra Hoby. Kommunalfullmäktige i Torns storkommun upphörde i december 1966 i och med att Torns storkommun inkorporerades med Lunds stad den 1 januari 1967.

Placering

23

Länkar

Det finns inga länkar