Arkivbildare: Lunds kommuns grundskola. Tuna rektorsområdes arkiv

Grunduppgifter

Lunds kommuns grundskola. Tuna rektorsområdes arkiv
Tunaskolan Mårtenskolan Östratornskolan vt 1972- vt 1992
354
1962 -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUNS GRUNDSKOLA. TUNA REKTORSOMRÅDE Den snabba utbyggnaden av enhetsskolan på 1950-talet och förberedelserna för grundskolan med nioårig obligatorisk skolgång skapade lokalbrist för skolorna i Lund. Lokalinventeringen 1954/55 pekade på ett behov av att nästan fördubbla antalet skollokaler för grundskolans införande. Det föranledde bland annat uppförandet av Tunaskolan som byggdes i fem etapper med första etappen klar 1961, då lågstadiet kunde inleda undervisningen och hela Tunaskolan stod klar till höstterminen 1967 med plats för 800-900 elever i låg-, mellan- och högstadiet. Varje stadium med egen skolgård. Aula av biograftyp. 111 toalettutrymmen. Verkstäder, vävkammare, skolkök, körgård, gymnastiksal med internationell handbollsplan, fotocellmanövrerade duschar, ämnesrum på högstadiet, centralkapprum, språklaboratorium, samt storklassalar. Mårtenskolan byggdes 1965 och är en grundskola F-6 och har tillhört Tuna Rektorsområde sedan starten. Från åk 3 har skolans elever slöjd, musik och andra specialämnen på Tunaskolan. Från och med åk 7 övergår Mårtenskolans elever till Tunaskolan. Östratornskolan ingick i Tunaskolans rektorsområde vt 1972 till vt 1992.

Placering

96

Länkar

Det finns inga länkar