Arkivbildare: Lunds kommuns grundskola. Svane rektorsområde

Grunduppgifter

Lunds kommuns grundskola. Svane rektorsområde
Lindebergska rektorsområdet Ht 1961-1970 Svaneskolan 1970- Vårfruskolan t.o.m. 1991 Klostergårdsskolan t.o.m. 1995 Apelskolan
352
1961 -
1961 -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUNS GRUNDSKOLA. SVANE REKTORSOMRÅDE, F D LINDEBERGSKA REKTORSOMRÅDET (1961- ) bildades ht 1961 med skolorna Lindebergska skolan (tidigare samrealskolan/ kommunala flickskolan), Vårfruskolan och Lilla Råby skola (Apelskolan). Klostergårdskolan tillkom ht 1968. När Svaneskolan stod färdig som femparallellig högstadieskola 1970 flyttade verksamheten över dit och namnet blev Svane rektorsområde. Vårfruskolan och Klostergårdskolan bildade eget rektorsområde 1993, Vårfru rektorsområde. 2016 hamnade Svaneskolan i centrum för den stora skoldebatten som handlade om att Lund behövde bygga en femte kommunal gymnasieskola och placeringen av en sådan. Att bygga ett nytt gymnasium hade diskuterats i åtminstone ett decennium och 2016 pekades Svaneskolans tomt ut som möjlig byggplats. I mars 2019 klubbades detaljplanen för den femte gymnasieskolan, som fick namnet Hedda Andersson-gymnasiet och som skulle byggas på Svaneskolans tomt – och den gamla skolan skulle rivas. Men i augusti samma år kom ett nytt inspel. Man lanserade idén att låta Hedda Andersson-gymnasiet flytta in i en lokal på Ideon, och låta Svaneskolan bestå. På kommunfullmäktige i slutet av september 2019 avgjordes det slutligen. Ideon-alternativet röstades ner, medan alternativet att låta bygga Hedda Andersson-gymnasiet på Svaneskolans gamla tomt vann omröstningen. Då kom också förslaget om att låta de två skolorna bli sambor, vilket klubbades i december 2019. Så fort skolan var tom efter sommaravslutningen 2020 påbörjades rivningen av gamla Svaneskolan. Från och med HT 2020 har de före detta Svaneleverna fått gå i tillfälliga lokaler på Parkskolan i väntan på att den nya kombinerade högstadie- och gymnasieskolbyggnaden blir färdig till HT 2023.

Länkar

Det finns inga länkar