Arkivbildare: Lunds kommun. Kommundelsnämnd Dalby

Grunduppgifter

Lunds kommun. Kommundelsnämnd Dalby
KDN Dalby
63
1996 - 1999
Dalby
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. KOMMUNDELSNÄMND (KDN) DALBY (1996-1999) KDN Dalby och sju andra kommundelsnämnder startade sin verksamhet den 1 januari 1996 i samband med en större förändring av Lunds kommuns nämnds- och förvaltningsorganisation. Tillsammans med de två tidigare kommundelsnämnder; KDN Norr och KDN Veberöd, som varit igång sedan april 1987 fanns fr. o m den 1 januari 1996 således tio kommundelsnämnder i Lunds kommun. Beslut om införande av kommundelsnämndsorganisationen i Lunds kommun togs med en rösts övervikt i kommunfullmäktige den 14 och 28 september 1995. Majoriteten för införande av kommundelsnämnder i Lund bestod av partierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Kommundelsnämndernas ansvarsområde var grundskola, förskola, fritidshem, lokal fritidsverksamhet, bibliotek, hemtjänst, öppen verksamhet inom äldreomsorgen, äldreboende samt underhåll inom parker och grönområden. Kommundelsnämnd Dalby skulle även vara remissorgan för frågor som berörde Dalby med omgivningar. Vid valet 1998 blev det (åter) regimskifte i Lunds kommun. De borgerliga partierna fick majoritet i fullmäktige och en av de borgerliga partiernas huvudfrågor inför valet (dock ej Centern som var för kommundelsnämnder) var avskaffandet av kommundelsnämnderna som ansågs dra alltför stora administrationskostnader i förhållande till vad de uträttade. Någon större aktivering av närdemokratin ansågs inte heller kommundelsnämnderna ha bidragit till, vilket varit huvudargumentet för deras tillkomst från det socialistiska blocket. Den 18 februari 1999 beslutade de fyra partierna Moderata samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna och Kommunpartiet studenterna att utreda en ny nämnds- och förvaltningsorganisation, i vilken direktivet att avskaffa kommundelsnämnderna och ersätta dem med tre barn- och ungdomsnämnder samt en vård- och omsorgsnämnd ingick. Beslutet att riva upp kommundelsnämndsorganisationen i Lunds kommun togs med en rösts övervikt i fullmäktige. Efter fyra år med tio kommundelsnämnder var cirkeln sluten: Besluten att inrätta respektive avskaffa KDN togs båda med EN rösts övervikt i fullmäktige. Kommundelsnämnd Dalby upphörde efter fyra års verksamhet den 31 december 1999, samtidigt med Lunds kommuns övriga nio kommundelsnämnder.

Placering

36

Länkar

Det finns inga länkar