Arkivbildare: Lunds kommuns gymnasieskola. Polhemskolan

Grunduppgifter

Lunds kommuns gymnasieskola. Polhemskolan
Lunds stads yrkesskola 1958-1966 Lunds stads tekniska skola 1961-1966 Lunds Handelsgymnasium 1961-1966
177
1958 -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUNS GYMNASIESKOLA. POLHEMSKOLAN (1958- ) Skolan har fått sitt namn efter Christopher Polhem (1661-1751), svensk uppfinnare och industriman, kallad "den svenska mekanikens fader". Polhemskolans utveckling är en spegling av det svenska skolväsendets utveckling. Genom stadsfullmäktiges beslut den 22 november 1957 underställdes Lunds stads yrkesskola fr.o.m. 1 juli 1958 Lunds stads skolstyrelse, och skolans egen styrelse avskaffades. 1961 genomfördes en namnändring till Lunds stads tekniska skola - Lunds stads yrkesskola. Samma år inrättades Lunds Handelsgymnasium. Genom gymnasiereformen 1966 kom skolan att bestå av teknisk skola, fackskola (bl.a. f.d. Handelsgymnasiet) och yrkesskola. Efter flera diskussioner fastställdes skolans namn detta år till Polhemskolan. Gymnasiereformen 1971 gjorde att såväl fack- som yrkesskolan blev delar av gymnasieskolan. Dessa delar borde sammanföras inom samma skolenhet. Polhemskolan blev den första gymnasieskolan i Lund där detta genomfördes. Förutom den fyraåriga tekniska linjen kom även treåriga teoretiska linjer att finnas på Polhemskolan. Fackskolans och yrkesskolans kurser blev tvååriga gymnasielinjer. Vidare övertogs utbildningar från landstingets Centrala Verkstadsskola som avvecklades. Polhemskolan har även omfattat kommunal högskoleutbildning med bl.a. högre sekreterarutbildning och laboratorieassistentutbildning. Som en röd tråd genom skolans historia löper lokalfrågan. Yrkesskolans gamla lokaler i Magleskolan hade sedan länge varit för små och undervisningen bedrevs på flera olika platser i Lund. Skolan flyttade 1961 till två nybyggda byggnader vid Trollebergsvägen/ Ringvägen. Dessa lokaler var dock otillräckliga och 1963 fick man ett provisorium med en gammal barack. Nästa tillskott kom i mitten av 1960-talet med en paviljong. 1972 övertogs Klosterskolan och en denna tillhöriga barack och 1975 byggdes en ny verkstadsbyggnad. 1983 kunde man inviga ännu en byggnad bl.a. innehållande matsal. Trots detta lider skolan fortfarande av lokalbrist. Bland skolans utbildningsformer bör även nämnas de inbyggda verkstadsskolorna som bedrivits i samarbete med Berlings/Håkan Ohlsson, Separator/Alfa Laval och Åkerlund & Rausing. Historik: Polhemskolan - 25 år på väster, 1986. Historisk översikt över tekniska skolor i Lund: En äldre skola grundad 1834, en hantverksskola grundad 1845, Söndags- och aftonskolan 1862-1884 (privat med kommunala bidrag, egen styrelse), Lägre Tekniska skolan 1884-ca1890, Tekniska skolan i Lund ca 1890-1924 (avvecklades fr o m 1922), Lunds stads lärlings- och yrkesskolor (kommunal skola med egen styrelse), Lunds stads skolor för yrkesundervisning 1943-1955 (kommunal skola med egen styrelse), Lunds stads yrkesskola 1955-1958 (kommunal skola med egen styrelse), Lunds stads yrkesskola 1958-1966 (Polhemskolan, kommunal skola underställd Lunds skolstyrelse), Lunds stads tekniska skola 1961-1966 (Polhemskolan), Lunds Handelsgymnasium 1961-1966 (Polhemskolan), Polhemskolan 1966 - . Handlingar angående Polhemskolan som ingår i Lunds stads yrkesskolas arkiv: Kollegiets protokoll med bilagor 1958-60, volym A2:2 Diarium över ankomna och avsända skrivelser 1958-60, volym C:5 Elevmatriklar 1958-59, volym D1:15 Matriklar över avgångna lärare 1958-62, volym D5:2 Kassabok för biblioteket 1958-59, volym G1B:1 Kassabok för hushållskurserna 1958-59, volym G1B:1

Placering

597

Länkar

Det finns inga länkar