Arkivbildare: Lunds kommuns grundskola. Linero rektorsområde

Grunduppgifter

Lunds kommuns grundskola. Linero rektorsområde
Vikingaskolan Ekelundskolan
346
1976 -
1976 -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUNS GRUNDSKOLA. LINERO REKTORSOMRÅDE På 1970-talet skedde en snabb expansion av Lund och elevantalet ökade i takt med den. I öster kunde Tunaskolan inte klara att ta emot alla elever från stadsdelarna Östra Torn, Mårtens Fälad och Linero. När Tunaskolan var fullbelagd måste lineroeleverna bussas till Järnåkraskolan. Skolstyrelsen försökte undvika detta. År 1971 gjorde skolstyrelsen en prioriteringslista på angelägna skolbyggnader och föreslog namn på dem till namnberedningen. På första plats på listan kom ett låg- och mellanstadium på Linero med namnet Vikingaskolan. På fjärde plats kom en högstadieskola på Linero med arbetsnamnet Linerogården. P g a ansträngd ekonomi för Lunds kommun utmynnade det hela i att låg- och mellanstadieskolan stod färdig 1975, medan man fick vänta på ett högstadium ända till läsåret 1997/98 då en klass 7 gick på skolan, 1998/99 även en åttonde klass och slutligen läsåret 1999/00 med ett fullt utbyggt högstadium, då skolan genomgått en tillbyggd 1999 för just detta ändamål. Vikingaskolan är idag en F-9-skola med förberedelseklass.

Länkar

Det finns inga länkar