Arkivbildare: Lunds stads skolarkiv. Tekniska skolan

Grunduppgifter

Lunds stads skolarkiv. Tekniska skolan
Söndags- och Aftonskolan 1862-1883, Lägre Tekniska skolan 1884-1898
344
1862 - 1924
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. TEKNISKA SKOLAN, tidigare SÖNDAGS- OCH AFTONSKOLAN, LÄGRE TEKNISKA SKOLAN Med rötter i tidigare försök att starta praktiska skolor i Lund påbörjade 1862 Söndags- och Aftonskolan sin verksamhet. Undervisningen bedrevs på kvällar och söndagar eftersom eleverna under dagtid arbetade som lärlingar hos stadens hantverkare. Skolan var en privatskola, med egen styrelse, men fick redan från starten kommunalt stöd, då det beslutades att hundskattemedlen skulle anslås till skolan. Från 1882 erhöll man också statligt stöd. År 1884 ombildades skolan med nytt namn, Lägre Tekniska skolan. Verksamheten utvidgades efterhand och 1898 inrättades en kvinnlig avdelning. I slutet 1890-talet ändrades skolans namn till Tekniska Skolan i Lund. På 1910-talet kom nya impulser - även de praktiska skolorna skulle bedriva sin undervisning på dagtid. Som en följd härav beslutade Lunds stadsfullmäktige den 22 juni 1921 att inrätta en kommunal lärlings- och yrkesskola. Denna påbörjade sin verksamhet 1922 och Tekniska skolan avvecklades därefter och upphörde 1924. Var skolan till en början hade sina lokaler är okänt men från 1870-talet bedrevs undervisningen på Södra Folkskolan (Vårfruskolan) samt i lokaler på Skomakaregatan 4. Efter att Katedralskolans nya byggnad färdigställts 1896 flyttade man till denna skolas äldre byggnad mot Svanegatan. Trots flera initiativ till nybyggnad för Tekniska Skolan kom man att stanna kvar på Katedralskolan ända fram till nedläggningen 1924. I skolans styrelse och lärarkår återfinns flera kända lundaprofiler som professor C. M. Fürst, domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin, fabrikör B. A. Borg, konstnär Fredrik Krebs och stadsarkitekt A. B. Jakobsson. Skolans arbete leddes av en föreståndare. Denna post innehades fr.o.m. 1989 av Erik Ekblad. En skiss, "Översikt över tekniska skolor i Lund", ingår i pappersförteckningen.

Placering

61

Länkar

Det finns inga länkar