Arkivbildare: Lunds stads skolarkiv. Samrealskolan

Grunduppgifter

Lunds stads skolarkiv. Samrealskolan
342
1947 - 1962
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. SAMREALSKOLAN Samrealskolan, som läsåret 1947-1948 omfattade klass 1:4, upprättades genom successiv ombildning av den kommunala mellanskolan fr.o.m. den 1 juli 1947 enligt Kungl. Maj:ts den 30 juli 1947 och den 12 december 1947, så att ombildningen var helt genomförd den 1 juli 1950. Samrealskolan byggde på folkskolans sjätte klass och ledde på fyra år till realexamen. Från tredje klassen kunde lärjunge övergå till första ringen av fyraårigt gymnasium utan särskild prövning. Enligt beslut av Kungl. Maj:t den 12 april 1957 nedlades den femåriga linjen vid samrealskolan, liksom den sjuåriga linjen vid kommunala flickskolan temporärt och successivt fr.o.m. läsåret 1957-1958, varför intagning av lärjungar i första klassen av nämnda linjer icke ägde rum läsåret 1956-1957. Samrealskolan låg i samma byggnad som kommunala flick- och mellanskolan, i hörnet av Karl XI Gatan och S:t Laurentiigatan, på en tomt som skänkts av professor August Quennerstedt och hans maka. Ritningarna till denna högst tidstypiska byggnad levererades av arkitektfirma Hagström och Ekman i Stockholm. Efter Elisabeth Lindeberg, som var den sista föreståndarinnan för Lunds fullständiga läroverk för flickor 1905-1937, kallades skolan vanligen Lindebergska skolan, ett namn som 1963 blev officiellt. Som rektorer verkade: Sigfrid Sjöberg 1947-1959 Finn Beckman 1959-1961

Placering

188

Länkar

Det finns inga länkar