Arkiv: Företagshälsovårdens patientjournaler

Grunduppgifter

Företagshälsovårdens patientjournaler
1
-
6000
7
Företagshälsovårdens huvuduppdrag är att bistå förvaltningar och enskilda arbetsställen i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och att bidra med expertkunskap i arbetet att hjälpa sjukskrivna tillbaka i arbete (rehabilitering). FHV arbetar inte med den typ av sjukvård som erbjuds på vårdcentraler och sjukhus. FHV är en fristående enhet som arbetar helt opartiskt, vars verksamhet finansieras av förvaltningarna. Inom FHV arbetar en verksamhetschef, en arbetsmiljöingenjör, fyra beteendevetare, fyra sjukgymnaster, två företagsläkare, tre företagssköterskor, en sekreterare/IT-ansvarig samt en medicinsk sekreterare. Företagshälsovården tillhörde ursprungligen personalnämnden/personalförvaltningen, gick över till KS personal- och utvecklingsutskott 1986.

Placering

L17:1
L17:1

Sekretess

Länkar

Det finns inga länkar